من صبور بوده‌ام تو صبور بوده‌ای . هزار سال به دنبال دفتری برای نوشتنش می‌گشتم. چه خوب و كامل و پر زندگی كرده‌ای. خيال كن شرابی سنگین را يك نفس تا آخرین جرعه‌اش نوشیده باشی. بی تردید و ترس…رها. داستان به آخرین نقطه از آخرین سطر این فصل رسیده است. …